Жеке адамдар
Юридикалык жактар

Карта жөнүндө

MasterCard Standard – бул кызматтардын бүтүндөй комплексине жетүүгө жол ача турган, баасынын жана сапатынын пайдалуу айкалышы менен болгон классикалык банктык карталар. Бул карта кирешеси орто деңгээлдеги керектөөчүлөрдүн арасында колдонулат, себеби ал ыңгайлуулукка, тандоого жана финансылык ийкемдерге кепилдик берет.

Артыкчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр

Дүйнө жүзү боюнча соода жана тейлөө ишканаларында товарлар жана кызматтар үчүн контактсыз төлөм
Картаны Кыргызстанда да, чет өлкөдө да колдонуу мүмкүнчүлүгү
Карта 3 жылга чейин берилет
Товарлардын жана тейлөө кызматтардын акысын Интернет аркылуу жүргүзүү