Жеке адамдар
Юридикалык жактар
Убактылуу жеткиликсиз

Карта жөнүндө

ЭЛКАРТ төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн улуттук тутумун түзүү товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн чекене төлөмдөр рыногунда эсептешүү функцияларын аткарууга багытталган, бул накталай эсептешүүлөргө болгон муктаждыкты азайтууга жана калктын аз камсыз болгон калктын банктык кызматтарга кеңири жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө тийиш. кирешелер (накталай акча алуу, төлөмдөр жана кыска мөөнөттүү төлөмдөр). кредиттер) ЭЛКАРТ төлөм карталарын колдонуу аркылуу.

Артыкчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр

Акысыз чыгаруу жана тейлөө
Жергиликтүү төлөм системасы