Жеке адамдар
Юридикалык жактар

Карта жөнүндө

 

"ЭЛКАРТ Бизнес" компаниянын максаттары үчүн эсептик суммаларды чыгарууда, товарлар жана кызматтар үчүн накталай эмес төлөм жүргүзүүдө, товарларды жана кызматтарды сатуудан түшкөн каражаттарды накталай эмес түрдө алууда. Карта банк эсебине кирүү каражаты жана эсептеги акча каражаттарын башкаруу куралы болуп саналат.

Артыкчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр

Кызматкерлердин иш сапарынын чыгымдарын контролдоо жана талдоо
Операциялык чыгымдарды жана мөөнөттүү суммаларды чыгаруу менен байланышкан убакытты кыскартуу
Белгиленген лимиттери бар бир нече банктык карталарды бир компаниянын эсебине байланыштырса болот
Карта менен накталай эмес төлөм
Жеке жана ишкердик чыгымдардын статьяларын бөлүү
Корпоративдик карта боюнча акча каражаттарынын кыймылын контролдоо жана талдоо
Чыгымдардын чегин коюу мүмкүнчүлүгү
Лимиттин чегинде контактсыз төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү