Жеке адамдар
Юридикалык жактар

Юридикалык жактар ​​үчүн эсептешүү-кассалык кызматты ачууга арыз

«Улантуу» баскычын чыкылдатуу менен сиз жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө макулдугуңузду билдиресиз

Жөнөтүү

«РСК Банк» ААК улуттук валютада да, чет өлкөлүк валютада да эсеп ачуу жана тейлөө боюнча операциялардын кеңири спектрин сунуштайт.
Банк эсептешүү-кассалык тейлөөнүн төмөнкү түрлөрүн көрсөтөт:
Мындан тышкары, Банктын кредиттик адистери ар дайым сиздерди кызыктырган бардык маселелер боюнча кеңеш берүүгө даяр.

-Эсептерди ачуу жана жүргүзүү;
-накталай акчаны кабыл алуу жана берүү;
-Улуттук жана чет өлкөлүк валютада акча которуулар;
-конверсиялык операциялар;
-Баалуу кагаздар менен операциялар
-документалдык операциялар;
-Төлөмдөрдү кабыл алуу.