Жеке адамдар
Юридикалык жактар

Аудитордун корутундусу менен 2023-жылга финансылык отчет

Аудитордун корутундусу менен 2022-жыл үчүн

Финансовая отчетность за 2021 год с аудиторским заключением

Аудитордун корутундусу менен 2021-жылга финансылык отчет

Финансовая отчетность за 2020 год с аудиторским заключением

Финансовая отчетность за 2019 год с аудиторским заключением

Финансовая отчетность за 2018 год с аудиторским заключением

Финансовый отчет за 2017 г.Годовой отчет

Финансовый отчет за 2016 г.